درباره

بادبادک مجله‌ای است که در روز و هر روز چند مرتبه به روز می‌شود. رسانه‌ای شاد و شنگ که برای زندگی بهتر آمده است و پیام‌هایی را می‌رساند که منجر به آسودگی، آگاهی و شادی شود. 

بادبادک به عنوان یک پروژه از پندار، می‌کوشد از تجربیات بیش از۱۳ ساله فعالیت در وب فارسی، برای نمایان کردن زندگی بهتر بومی استفاده کند.

در این راه نیازمند همراهی مخاطبانی هستیم که ناامید نیستند، شادند و برای آگاهی بیشتر تلاش می‌کنند.