دختران باید بخوانند: دختر بخت از ایزابل آلنده

جمعه, دى 19, 1393 - 13:11 توسط سعید جعفری

دختر بخت / ایزابل آلنده / اسدالله امرایی/ کتابسرای تندیس

داستان الیزا؛ دختری سر راهی در شیلی که مقابل خانه رز و جرمی خواهر و برادر انگلیسی ثروتمند رها میشود و رز او را به فرزندخواندگی قبول می کند. الیزا در این خانواده سرشناس بزرگ می شود اما در نوجوانی عاشق یکی از کارمندان فقیر جرمی به نام خواکین می شود و ماجراهای او شروع می شود. دختر بخت حکایت انسانی و دردآور موقعیت کسانی است که با بلندپروازی میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند. تراژدی دلگیر انسان در موقعیت پیچیده جهان که خوشبختی را نوید میدهد اما از خوشبختی در آن هیچ خبری نیست. شخصیتهای بیشمار دختر بخت که هر کدام لحظات میدرخشند و بعد از نفس میافتند و جای خود را به دیگری میدهند، آدمی را به یاد تکگویی مکبث میاندازد که در رثای لیدی مکبث میخواند.

آلنده، نویسنده سرشناس شیلیایی، هفت سال برای نوشتن این رمان وقت صرف کرد. او این رمان را، تلاش و مبارزه در راه فمینیسم در زندگی خود می داند.

 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید