سبک زندگیفرهنگی

هفته نامه "یالثارات" که در هفته‌های گذشته، حملات بسیار تندی به هنرمندان انجام داده بود، امروز با انتشار مطلبی در سایت خود به شدت از حوزه هنری به دلیل اکران "فروشنده" انتقاد کرده است. 

31 مرداد
مطلب