سبک زندگیفرهنگی

خبر آمده است که اپلیکیشنی به نام AyoPoligami « آیو پولیگامی» به تازگی در اندونزی راه اندازی شده است که به مردان متاهل برای یافتن همسرهای دوم سوم و چهارم کمک می‌کند.

آیو پولیگمی به معنای این است که بیایید چند همسرداشته باشیم.

16 مهر
مطلب
سبک زندگی

۳۵هزار مرد مسلمان تبعه انگلیس در این وب‌سایت برای آشنایی با همسر چندمشان ثبت نام کرده‌اند.
این وب سایت با نام «همسر دوم» توسط یک مرد ۳۳ ساله به نام آزاد شیاوالا اهل پاکستان به راه افتاده است . این وب سایت به ترویج چند همسری می پردازد.

1 تير
مطلب