سبک زندگیفرهنگی

 اصغر بیچاره متولد ۱۳۰۶ بود، از ۱۱ سالگی کار خود را به عنوان کارگر ساده در عکاسی شروع کرد و پس از آن در لاله‌زار مغازه‌ای باز کرد که هنرمندان و نویسندگان زیادی به آن‌جا رفت و آمد می‌کردند.

23 خرداد
خبر