سبک زندگی

شماره ۱- چیپس
هر ۲۸ گرم چیپس سیب‌زمینی معمولی ۱۵۲ کالری و۱۰ گرم چربی مضر دارد.
اگر شما در هفته ۱۰۰ گرم چیپس در رژیم غذاییتان داشته باشید در یک سالشما ۲۳۴۰۰ کالری اضافه دریافت خواهید کرد و تقریبا سه ونیم کیلو به وزنتان اضافه می‌شود.

شماره ۲- دونات‌ها 

14 ارديبهشت
مطلب