سبک زندگیفرهنگی

هر سال نزدیکی‌های روز مرد که می‌شود همه خانم‌ها چند قلم هدیه محدود را لیست می‌کنند تا برای مردهایشان بخرند. اما این هدیه‌های تکراری کار را به جایی رسانده که دست‌مایه طنز و شوخی مردم هم شده است. 

31 فروردين
مطلب