سرگرمیفرهنگیهنری
«سریال سده طلایی که ما در ایران به نام «حریم سلطان» می‌شناسمش، به طور باورنکردنی در ترکیه و کشورهای دیگر محبوبیت پیدا کرد و حدود ۲۰۰ میلیون نفر این سریال را نگاه کرده یا می‌کنند.» خیلی از ما ممکن است فکر کنیم این سریال تنها در ایران محبوب است اما شاید جالب باشد برای خوانندگان بادبادک که بدانند ترکیه
5 آذر
مطلب