سبک زندگیفرهنگیهنری

این آموزش ژست گرفتن را به شما نشان می‌دهیم تا بگوییم چطور می‌توانید در عکس‌ها زیباتر از آن‌چه که هستید به نظر برسید. در این ویدئو به شما می گوییم که معمولاً کسانی که از آنها عکس می گیرید چطور ژست می گیرند و شما با ژست آنها چه کار می توانید بکنید تا آنها را بهتر نشان دهید، معایبشان را تا حد امکان

19 فروردين
ویدئو