سبک زندگیسرگرمی

در این نظر سنجی که از سوی مجله زندگی ایده‌آل و در میان مخاطبان مجله انجام شده است لیست ده نفره‌ای از هنرپیشه‌های زن سینمای ایران گردآوری شده است که آن را با هم می‌خوانیم: 

16 اسفند
مطلب