سبک زندگیسرگرمی

پنج‌شنبه و جمعه که می‌شود، بحث‌ها سر این برنامه داغ می‌شود. یک عده از آنهایی که مسابقه را از شبکه من‌ و تو می‌بینند، از فریال و بقیه خواننده‌ها می‌گویند و بعضی‌ها به داوران برنامه گیر می‌دهند. اما موضع‌گیری تتلو با بقیه فرق می‌کند. او از لباس یکی از خوانندگان این برنامه شاکی است.

10 اسفند
مطلب