سبک زندگیسرگرمیفرهنگیهنری

شهرام ناظری، خواننده آواز سنتی ایران، امروز در مراسمی در جشنواره سلامت در حال اجرای برنامه بود که اتفاقی عجیب افتاد. بعد از قطعه سوم، از اجرای قطعه چهارم توسط او و گروهش جلوگیری شد. 

در این هنگام، شهرام ناظری به گروهش گفته بهتر است از ایران بروند!

6 شهريور
خبر
فرهنگی

روز گذشته کنسرت شهران ناظری و پسرش حافظ که قرار بود در قوچان برگزار شود لغو شد.

شهرام و حافظ ناظری قصد داشتند شامگاه ٦ مردادماه در شهر قوچان کنسرت "آواز پارسی" خود را برگزار کنند اما ساعاتی پیش از اجرا سالن کنسرت پلمب و از ورود ناظری ها به داخل سالن جلوگیری شد.

7 مرداد
خبر
سرگرمیهنری

استاد آواز ایران در این گفت‌وگو با ماهنامه تجربه درباره مسائل بسیاری صحبت کرده و از گذشته و حال موسیقی و فرهنگ و هنر ایران سخن گفته است.

بخش‌هایی از این گفت‌وگوی مفصل در زیر می‌آید:

6 شهريور
خبر