سرگرمی

این کاریکاتور را شهاب جعفرنژاد، کاریکاتویست روزنامه هفت‌صبح بعد از مسابقه استیج شب گذشته منتشر کرد که در آن به حذف شدن همه گروه شهرام آذر (سندی) و خوشحالی احتمالی رضا روحانی پرداخته شده است.

18 اسفند
مطلب