سبک زندگیفرهنگی

دیگر کم کم همه ما می‌دانیم که کیسه‌های پلاستیکی برای محیط زیست مضر هستند. اما خب هنوز هم ساده از کنار این موضوع می‌گذریم. 

2 بهمن
مطلب