سرگرمی

در سریال شهرزاد، یک تصادف شاکله داستان را تشکیل می‌دهد. بزرگ‌آقا در این تصادف خانواده‌اش را از دست داده که خود این تصادف و از دست دادن خانواده، منشاء بسیاری از تصمیمات او است.

22 دى
خبر