فرهنگیهنری

شباهت نام رضا روحانی با رئیس جمهور، همزمانی برنامه استیج و انتخابات مجلس، همه و همه دست به دست هم داده تا شوخی و کاریکاتور حتی در رسانه‌های رسمی ایران هم به این موضوع بپردازد. 

27 بهمن
خبر
سرگرمی

این کاریکاتور را شهاب جعفرنژاد، کاریکاتویست روزنامه هفت‌صبح بعد از مسابقه استیج شب گذشته منتشر کرد که در آن به حذف شدن همه گروه شهرام آذر (سندی) و خوشحالی احتمالی رضا روحانی پرداخته شده است.

18 اسفند
مطلب