سبک زندگیهنری

اگر می‌خواهید در عکس‌هایتان زیباتر از آن‌چه که هستید به نظر برسید، عکاس اهل اوهایو جودی بل ۶ حالت را به شما پیشنهاد می‌دهد تا با قرار گرفتن در این حالات عکس‌هایتان را متفاوت از آن‌چه که در شناسنامه و کارت ملی‌تان هستید بیاندازید.

7 دى
مطلب