سبک زندگیهنری

این آقا فقط در ظرف چند دقیقه یک سلط زباله را تبدیل به یک اثر هنری زیبا می‌کند.

 

7 دى
ویدئو