سبک زندگیسرگرمیورزشی

عادل فردوسی‌پور، دست به خرق عادت زده است. او از یک سیاستمدار برجسته ایرانی که حالا سرش را بالا گرفته تا از دوران پساتحریم سخن بگوید دعوت کرده به این برنامه بیاید و او هم به این دعوت پاسخ مثبت داده است.

27 آذر
خبر