سبک زندگی

سخن‌گوی وزارت بهداشت طی آمار جدید اعلام کرده است که ایرانی‌ها در ۳۵ سال گذشته ۵۰ درصد چاق‌تر شده‌اند و هم‌اکنون ۱۱ میلیون نفر چاق در کشور داریم و میزان اضافه وزن هم بیش از سه برابر و نیم شده است و اکنون ۱۸ میلیون تَن اضافه وزن دارند.

9 مرداد
مطلب
اضافه وزن
سبک زندگی

اگر شما هم درگیر اضافه وزن و چاقی هستید، هیچ احساس تنهایی نکنید آمارها نشان می‌دهد غیر از شما ۲۴ میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه نفر دیگرهم با این مسئله درگیرند.

17 آذر
مطلب