سبک زندگی

بنا بر اخبار اعلام شده، در بازداشت‌گاهی مربوط به پناهجویان در استرالیا، یک کودک ۶ ساله ایرانی مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

17 دى
خبر
سرگرمی

این جغدها که نامشان Tawny frogmouths است زادگاهشان استرالیاست  و دهانی گشاد دارند که تشخیصشان را از هر گونه‌ی دیگر جغذی ممکن می‌سازد.

4 آذر
مطلب