سبک زندگی

هربار که جلوی آیینه ایستاده‌اید و خودتان را توی آیینه نگاه می‌کنید البته صورت اولین جاییست که به تغییراتش دقت می‌کنید. بعضی وقت‌ها لکه‌های جدید و ناخواسته‌ای را روی پوستتان می‌بینید که حتی نمی‌دانید کی و چرا به وجود آمده‌اند.

24 آبان
مطلب