سبک زندگی

احتمالاً شما هم جزءِ آن دسته از افرادی باشید که روی پوستشان لکه‌هایی وجود دارد؛ لکه‌های نه چندان پررنگی که کاملاً با پوست مسطح هستند و هیچگونه دردی هم ندارند. هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند لک‌های روی پوست و خال‌هایی که کک‌ و مک نامیده می‌شوند، دقیقاً از چه زمانی روی پوست به وجود می‌آیند.

7 شهريور
مطلب
سبک زندگی

هربار که جلوی آیینه ایستاده‌اید و خودتان را توی آیینه نگاه می‌کنید البته صورت اولین جاییست که به تغییراتش دقت می‌کنید. بعضی وقت‌ها لکه‌های جدید و ناخواسته‌ای را روی پوستتان می‌بینید که حتی نمی‌دانید کی و چرا به وجود آمده‌اند.

24 آبان
مطلب