سبک زندگیفرهنگیهنری

جائو روجا، هنرمند اهل پرتقال، طرح‌هایی منتشر کرده که به نظر ساده می‌آیند اما مفاهیم عمیق‌تری از سبک زندگی و نوع برخورد روزمره را با ما در میان می‌گذارند. 

بعضی از این‌ طرح‌ها را با هم می‌بینیم. شما از کدام دسته‌اید؟ سمت چپی‌ها یا سمت‌راستی‌ها؟

 

13 آبان
مطلب