سبک زندگیسرگرمی

تماشای آگهی‌های قدیمی همیشه دیدن دارد.
در این صفحه از مجلات قدیمی دهه پنجاه برخی از آگهی‌هایی که به نظر جالب‌تر می‌آمدند را انتخاب کردیم. 
در این آگهی‌ها از پنکه‌های سقفی اس.ام.سی تا قلم جادویی پی‌پرمیت و نوشابه سون‌آپ، به عنوان نوشابه‌ای که به رنگ احتیاج ندارد  تبلیغ شده است. 

6 آبان
مطلب