سبک زندگی

ساده‌ترین روش، بهترین روش است. ساده‌ترین روش برای استفاده از شال که در عین حال راحت‌ترین مدل برای آقایان است، به گونه‌ای است که گوشه‌ای از آن افتاده و رها باشد و گوشه دیگر روی شانه انداخته شود. 

22 مهر
مطلب