هنری

این عکس‌های باور نکردنی، عکسهایی از یکی از چندین منظومه فضایی نیستند، این‌ها فقط قطرات باران هستند.
این عکس‌ها در مقیاس ماکرو گرفته شده‌اند و زیبایی این قطره‌ها را به تصویر کشیده‌اند.

12 مهر
مطلب