سبک زندگیفرهنگی
در این ویدئو، نظر مردم درباره حرکت نامناسب برخی نمایندگان از جمله نماینده‌های شیراز و تهران پرسیده می‌شود. پاسخ‌ها، خود معنادار هستند. افرادی به نشانه تاسف سر تکان می‌دهند و عده‌ای دیگر می‌گویند که بی‌جنبگی را نشان می‌دهد. ندید بدید بودن، شایسته نبودن و ...
16 مرداد
ویدئو
تکنولوژیسرگرمی

اگر قصد گرفتن سلفی دارید این اشتباهات را انجام ندهید تاعکس بهتری داشته باشید.

10 ارديبهشت
ویدئو
سبک زندگی

در سال ۲۰۱۵ تا به حال تعداد افرادی که در هنگام گرفتن سلفی از دنیا رفته‌اند از تعداد افرادی که در اثر حمله کوسه مرده‌اند بیشتر بوده‌اند.

1 مهر
مطلب