سبک زندگیفرهنگی

یک کتابخانه زیبا در طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی معرفی شده است که در یک رستوران قرار دارد. این تصویر مربوط به این رستوران است که در حوالی ساوه در حاشیه تهران قرار گرفته است.

9 مرداد
خبر
سبک زندگیفرهنگی

یک کتابخانه در پراگ، نمونه‌ای زیبا از عصر معماری باروک است که در سال ۱۷۲۲ برای اولین بار به عنوان یک دانشگاه تاسیس شد و ۲۰ هزار کتاب در آن جای گرفت. 

این کتابخانه یکی از زیباترین کتاب‌خانه‌های جهان است که در سال ۱۷۸۱ سقف آن نقاشی شد.

25 شهريور
مطلب