سبک زندگیفرهنگی

یک کتابخانه در پراگ، نمونه‌ای زیبا از عصر معماری باروک است که در سال ۱۷۲۲ برای اولین بار به عنوان یک دانشگاه تاسیس شد و ۲۰ هزار کتاب در آن جای گرفت. 

این کتابخانه یکی از زیباترین کتاب‌خانه‌های جهان است که در سال ۱۷۸۱ سقف آن نقاشی شد.

25 شهريور
مطلب