فرهنگیهنری

اولین سری برندگان جایزه‌ی گرانت اینستاگرام اعلام شدند. آژانس عکس Getty Images پشتیبانی مالی این گرنت را به عهده دارد. 

22 شهريور
خبر