سبک زندگیفرهنگی

«ادبیات در مبارزه با ترافیک » نام پروژه در حال اجرایی است که توسط گروه هنری لوزین تروپتس وعده ای از هنرمندان ناشناس در شهر تورنتوی کانادا در حال اجراست.
 

17 آبان
مطلب
29 آبان
مطلب
هنری

این عکاس که ۳۰ هزار کیلومتر را در شوروی برای گرفتن عکس از ایستگاه‌های اتوبوس سفر کرده بود به جاسوسی متهم شد.
عکاس کانادایی کریستوفر هروینگ ۱۲ سال عمرش را صرف این کرد تا از ایستگاه‌های اتوبوس در شوروی عکاسی کند.

19 شهريور
مطلب