سبک زندگی

این طوفان از غرب تهران آغاز شده و علاوه بر تهران، استان البرز و استان‌های مجاور را در برگرفته است. 

سرعت طوفان، ۷۰ کیلومتر بود و در مناطق مرکزی تهران هم دید را محدود کرده بود.

9 شهريور
خبر