هنری

باورتان بشود یا نه این‌ها عکس‌ نیستند، بلکه نقاشی‌هایی فراواقعی هستند.
هنرمندی با نام مستعار Hirothropologie خودش را وقف خلق نقاشی‌هایی شبیه به عکس و بسیار واقعی کرده است.

31 مرداد
مطلب