فرهنگی

از روزهای ماست کنار چیپس
از روزهای چیپس کنار ماست
از گیج در مصاحبه ی کاری
از مُهر رد مقابل هر درخواست

از گریه با قدم زدن تهران
در روزهای ملتهب برفی!
افسردگی بعد تجمّع ها
آغوش در نتیجه ی بی حرفی

18 مهر
مطلب
سبک زندگیفرهنگیهنری

امروز نخستین سالروز درگذشت سیمین بهبهانی است.

سیمین بهبهانی معروف، نام شناسنامه‌ای اش سیمین خلیلی بود. این شاعر و نویسنده که فعال صنفی نویسندگان هم بود، در زندگی خود بیش از ۶۰۰ غزل سروده و ۲۰ کتاب منتشر کرده است. 

28 مرداد
خبر