سبک زندگیفرهنگیهنری

امروز نخستین سالروز درگذشت سیمین بهبهانی است.

سیمین بهبهانی معروف، نام شناسنامه‌ای اش سیمین خلیلی بود. این شاعر و نویسنده که فعال صنفی نویسندگان هم بود، در زندگی خود بیش از ۶۰۰ غزل سروده و ۲۰ کتاب منتشر کرده است. 

28 مرداد
خبر