سبک زندگیسرگرمی

این خانم با الهام گرفتن از کارتون‌هایی که پسرهایش در تلویزیون می‌دیده‌اند برایشان غذا درست کرده است.

24 بهمن
مطلب
سرگرمیهنری

این هم یک جورش است. دنیای تخیلات آدم بسیار فراتر از آن‌چه که فکرش را هم بکنید می‌تواند پر و بال بگیرد و چیزهای زیادی را برای خودش بسازد. حالا این هنرمند تصویر‌گر هم برای غذاها و نوشیدنی‌ها زندگی روزانه‌ای را تصور کرده و تخیلاتش را به تصویر کشیده است.

12 مرداد
مطلب