سبک زندگیهنری

دولت مکزیک از هنرمندان خیابانی خواست که این ۲۰۰ خانه را با نقاشی به یک مجموعه هنری تبدیل کنند.

هنرمند جوانی که طرح‌های گرافیتی مفهومی‌اش طرف‌داران فراوانی دارد با همکاری دولت مکزیک تصمیم به زیبا سازی شهر پالمیتاس در استان پاچوکای مکزیک گرفت.

2 مرداد
مطلب