تکنولوژیسبک زندگی

تیتر «ورود رسمی اپل به ایران» هم به اندازه احتمال راه‌اندازی شعبه‌های «مک‌دونالد» در ایران می‌تواند توجه برانگیزد اما آیا ورود این شرکت تکنولوژی به ایران، تاثیری روی قیمت‌ گوشی هم می‌گذارد؟ بله. گران‌تر خواهد شد.

31 تير
خبر