فرهنگیهنری

بعد از چند سال تحریم صدای محمدرضا شجریان در صدا و سیمای ایران، جمعه شب تصنیفی با صدای او از تلویزیون ایران پخش شد.

9 بهمن
خبر
سبک زندگیسرگرمیفرهنگیهنری

با درگذشت مرتضی‌پاشایی، حس جمعی در میان هواداران او به حدی بود که به خیابان‌ها آمدند و در پارک‌ها به یادش شمع روشن کردند. این ویدئو مدرسه‌ای دخترانه را نمایش می‌دهد که انبوهی از دخترمدرسه‌ای ها در حال خواندن ترانه «مرتضی‌پاشایی» هستند.

30 آبان
ویدئو