سبک زندگی

در مجمع‌الجزایر ممنوعه در چین که ۴۰۰ جزیره را شامل می‌شود جزیره‌ای هست که زمانی محل ماهیگیری از رودخانه یانگ تسه بوده است. این جزیره پس از مدت‌ها رها شدن در میان طبیعت جا خوش کرده است.

 

25 خرداد
مطلب