سبک زندگیفرهنگی

در شهر بزرگی مثل استانبول  حدود ۱۵۰۰۰۰ سگ و گربه در خیابان‌های شهر سرگردان هستند این اتفاق تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز میان مسئولین شده است  و هر تلاشی برای از بین بردن آن‌ها با مخالفت شدید مردم روبرو می‌شود.

21 ارديبهشت
مطلب