تکنولوژیسبک زندگی

روابط انسانی شکل تازه‌ای به خود گرفته‌ند. ایده‌های جدید و رو به رشد در دنیای اینترنت با تشکیل شبکه‌های اجتماعی راه تازه‌ای یافتند و وعده شکل‌گیری فضایی بدون طبقه بندی اجتماعی و دور از تبعیض‌های نژادی و ملیتی داده اند..

12 ارديبهشت
مطلب