تکنولوژیسبک زندگی

درست وقتی ما درگیر کانال‌های تلگرامی به عنوان بدعت تازه این شبکه پیام‌رسان هستیم، اتفاقی دیگر در توییتر رخ داده است: ادوارد اسنودن، افشاگر معروف به توییتر آمده است

7 مهر
خبر