21 مرداد
مطلب
تکنولوژیسبک زندگی

این ویدئو آموزش می‌دهد تا چطور در اینستاگرام دنبال کننده بیشتری داشته باشیم. آداب معاشرت در اینستاگرام و کارهایی که نباید بکنیم هم از دیگر موارد بررسی شده در این ویدئو هستند. 

9 ارديبهشت
ویدئو