سرگرمی

آدرین آلارکون عکاس برزیلی چهار ماه صبر کرده است تا ریش قرمزش به این حد برسد و بتواند این بازی‌ها را با صورتش بکند. در این پروژه او نصف ریشش را کاملا زده است و با اشیا مختلف جایگزین کرده و از صورت خودش عکس گرفته است.

26 فروردين
مطلب