سبک زندگیفرهنگیهنری

نقاشی‌های خیابانی به ظاهر عبوس جامعه چهره‌ای شاد می‌بخشند. این نقاشی‌ها هرچقدر حرفه‌ای تر باشند بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند.
بنکسی یکی از مشهورترین افراد بی‌چهره معاصر است که هر گرافیتی تازه او خبرساز می‌شود. 

15 فروردين
مطلب