سرگرمی

دلیل اصلی نامگذاری سالاد خیار آسیایی این است که این سالاد با کمی تغییر تقریبا در تمام کشورهای آسیای شرقی یافت می‌شود.
 

19 آذر
مطلب