سرگرمی

دبی سرزمین افراط، از بلندترین برج دنیا وجزیره‌ مصنوعی نخل گرفته تا بیابان‌های گسترده و ثروت بی‌پایان. 

28 بهمن
ویدئو