سبک زندگیسرگرمی

این خانم با الهام گرفتن از کارتون‌هایی که پسرهایش در تلویزیون می‌دیده‌اند برایشان غذا درست کرده است.

24 بهمن
مطلب
سرگرمیهنری

آندریا پورتولس عکاس، هرکدام از شهرهای معروف جهان را به شیرینی و غذای به خصوصی نسبت داده است. او در این پروژه عکاسی ماکت کوچی از شهرها را ساخته و آن را روی شیرینی‌ها و غذاها قرار داده و از آن‌ها عکاسی کرده است.

16 بهمن
مطلب